لاکی

  • موتورسیکلت لاکی Motorcyclet Lucky SYM 185 - 185 SYM تولیدی از محصولات سهند سیکلت سپاهان میباشد. این موتورسیکلت دارای استارتر الکتریکی میباشد. سیستم سوخت رسانی این موتور سیکلت به صورت انژکتور بوده و دارای 6 دنده است.
  • موتورسیکلت لاکی Motorcyclet Lucky SYM T2 250i - SYM T2 250i تولید از محصولات سهند سیکلت سپاهان میباشد. ترمز عقب و جلو از نوع دیسکی میباشد. این موتور سیکلت با گیربکس 6 دنده میباشد. حجم باک این موتورسیکلت 17 لیتر میباشد.
  • موتورسیکلت لاکی Motorcyclet Lucky SYM 180 - 180 SYM تولید از محصولات سهند سیکلت سپاهان میباشد. این موتور سیکلت سیستم روشن شدنش به روش استارت الکتریکی میباشد. سیستم سوخت رسانی این موتور سیکلت به صورت انژکتور میباشد.